poznaj nasze
wartości

- sprawdź, czy do siebie pasujemy!

nasze wartości

Na środku grafiki jest otwarty laptop, po jego prawej stronie leżą dwie zamknięte książki, po lewej stronie jest kubek. Wokół laptopa, na linii koła, wymienione się wartości mBanku wraz z opisami : Autentyczność: znaj swoje mocne strony i talenty, staraj się być najlepszą wersją siebie, szanuj i doceniaj różnice między ludźmi; Empatia: traktuj innych z szacunkiem, wykazuj wrażliwość na potrzeby, opinie i emocje członków zespołu, klientów i społeczeństwa; Odwaga: podejmuj odważne decyzje, w sposób otwarty wyrażaj swoje opinie, szanuj przy tym drugiego człowieka, mów wprost, miej w sobie gotowość, by przyznać się do błędów, wyciągaj z nich wnioski i traktuj jako naturalną drogę do tego, by odkryć nowe możliwości; Odpowiedzialność: w codziennej pracy patrz na kontekst całego banku, pamiętaj, że jesteś ważną częścią większej całości, zachowuj się etycznie i odpowiedzialnie, dotrzymuj danego słowa, dbaj o środowisko, w którym żyjesz, otwórz się na wrażliwość społeczną; Współpraca: okazuj otwartość na współpracę, zakładaj, że inni mają dobre intencje, bierz pod uwagę inne punkty widzenia i opinie, szukaj najlepszych sposobów osiągania wspólnych celów.